Genealogie van Marcus van Dalen

Ontbrekende informatie en doodlopende takken zijn aangegeven in rood.
Gedetailleerde informatie over personen aangegeven in groen ontbreken om privacy redenen.
Een PDF-bestand met een grafische representatie van deze genealogie met beknopte informatie voor alle personen vindt u hier. In deze parenteel zijn de blokken voor nog levende personen leeg gelaten. Blad A ontbreek omdat alle personen erop nog in leven zijn.

Eine Übersicht der wichtigsten genealogischen Abkürzungen und sonstigen Begriffen finden Sie am Ende dieser Seite.
Eine graphische Darstellung des Stammbaums von Marcus van Dalen im PDF-Format finden Sie hier.

For an overview of the meaning of the most important genealogical abbreviations and other terms, see the bottom of this page.
A graphical representation of the descendants of Marcus van Dalen in PDF format can be downloaded here.

 

I. Marcus van Dalen (1709-1755)

Ged. Lippstadt (Westfalen, Duitsland) 6 juni 1709, bakker, begr. Westzaandam 30 jan. 1755. Zoon van Peter (Vom) Dahle en Anna Margaretha Höer.

Tr. 1e Westzaandam 18 mei 1737 (kerkelijk 2 juni 1737) Geertje Barents, ged. Westzaandam 14 juli 1713, begr. ald. 21 febr. 1744, dr. van Barent Harmens en Antje Barents. Uit dit huwelijk:

 1. Harmen van Dalen, ged. Westzaandam 12 april 1739, begr. ald. 8 juni 1740.
 2. Harmen van Dalen, ged. Westzaandam 4 febr. 1742, begr. ald. 24 april 1743.
 3. Pieter van Dalen, ged. Westzaandam 17 febr. 1744, begr. ald. 25 febr. 1744.

Tr. 2e Westzaandam 10 febr. 1748 (kerkelijk 25 febr. 1748) Elisabeth van Ooijen, ged. Menslage (Duitsland) 20 okt. 1715, overl. Westzaandam 2 dec. 1781, dr. van Anthon aus der Oe en Anne Marie Frölich [Elisabeth hertr. Westzaandam 15 nov. 1755 (kerkelijk 30 nov. 1755) Johan Frederik Willem Meulen uit Minden (Duitsland)]. Uit het huwelijk met Marcus:

 1. Levenloos kind, geb. 1748, begr. Westzaandam 23 sept. 1748.
 2. Pieter van Dalen, ged. Westzaandam 25 okt. 1749. Op 25 maart 1771 deed hij zijn Lutherse attestatie in Westzaandam. Ten tijde van de dood van zijn moeder bevond hij zich in het buitenland en werd door de executeurs van het testament van zijn moeder vertegenwoordigd. Geen informatie over zijn verdere verblijf, een eventueel huwelijk en zijn plaats van overlijden gevonden.
 3. Anthonij, volgt II.
 4. Coenraad van Dalen, ged. Westzaandam 19 okt. 1753, begr. ald. 25 jan. 1755.
   

II. Anthonij van Dalen (1751-1815)

Geb. Westzaandam 18 april 1751, scheepstimmerman, overl. Texel 22 sept. 1815. Zoon van Marcus van Dalen (zie I.) en Elisabeth van Ooijen.
Tr. Westzaandam 25 april 1783 (kerkelijk 11 mei 1783) Trijntje Jans Pas Kop, ged. Oostzaandam 4 april 1756, overl. Texel 18 jan. 1824, dr. van Jan Pas Kop en Trijntje Jans Heukers. Uit dit huwelijk:

 1. Marcus van Dalen, geb. okt. 1784, begr. Westzaandam 21 okt. 1784.
 2. Marcus, volgt IIIa.
 3. Jan van Dalen, ged. Westzaandam 26 aug. 1787, begr. ald. 13 sept. 1787.
 4. Jan van Dalen, ged. Westzaandam 10 aug. 1788, begr. ald. 25 dec. 1788.
 5. Pieter van Dalen, ged. Westzaandam 20 dec. 1789, begr. ald. 8 april 1790.
 6. Jan, volgt IIIb.
 7. Elizabeth van Dalen, geb. Westzaandam 25 dec. 1793, begr. ald. 11 sept. 1794.
 8. Elizabeth van Dalen, geb. Westzaandam 9 juli 1798, overl. Amsterdam 27 nov. 1814.
 9. Levenloos kind (“kraamkind”), impost begraven aangemeld op 26 aug. 1808 door “A. van Dalen, woonplaats Brakestein”. Huis Brakestein ligt bij het Skillepaadje en de Wezenputten op ongeveer een kilometer afstand van Oudeschild.
   

IIIa. Marcus van Dalen (1786-1842)

Geb. Westzaandam 29 sept. 1786, schoenmaker, overl. Den Helder 11 febr. 1842. Zoon van Anthonij van Dalen (zie II.) en Trijntje Kop.
Tr. Texel 30 april 1812 Elisabeth Bakker, ged. Amsterdam 16 juli 1783, overl. Den Helder 10 okt. 1847, dr. van Coenraad Bakker en Aafje Goosen Flens. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij, volgt IVa.
 2. Coenraad van Dalen, geb. Den Helder 26 juli 1815, werkman / sjouwerman, overl. ald. 30 mei 1864.
 3. Dirk, volgt IVb.
   

IIIb. Jan van Dalen (1791-1838)

Geb. 15 maart 1791, ged. Westzaandam 20 maart 1791, timmerknecht / timmerman / scheepstimmerman op ’s rijkswerf / sjouwerman, overl. Den Helder 18 jan. 1838. Zoon van Anthonij van Dalen (zie II.) en Trijntje Kop.
Tr. Texel 9 dec. 1810 Jannetje Jans Former, geb. Oudeschild 27 aug. 1790, overl. Den Helder 3 sept. 1877, dr. van Jan Luijtsz Former en Elisabeth Pronk. Uit dit huwelijk:

 1. Antonie, volgt IVc.
 2. Elisabeth van Dalen (ook: van Daalen), geb. Texel 28 juli 1813, overl. Texel 22 sept. 1815.
 3. Elisabeth van Dalen, geb. Texel 31 dec. 1815, overl. Den Helder 31 jan. 1861. Tr. Den Helder 1 juni 1837 Simon (ook: Sijmon) Schraa, geb. Texel 25 juli 1813, schippersknecht / sjouwerman / werkman / zeeman / sloeperman / loods, overl. Den Helder 25 aug. 1889, zn. van Harmen Alberts Schraa en Antje Simons Vos. Uit dit huwelijk: één zoon en drie dochters. [Simon hertr. Den Helder 1 aug. 1861 Neeltje Kikkert.]
 4. Geesje van Dalen, geb. Texel 14 aug. 1818, overl. Oosterend 9 febr. 1898. Tr. Den Helder 6 dec. 1838 Johannes Klaassen, geb. Middelharnis 27 juni 1818, scheepstimmerman / commandeur rijkswerf / gepensioneerd (1877) / lerend ouderling der Christelijk gereformeerde gemeente (1882-1888), overl. Den Helder 30 nov. 1896, zn. van Jan Fredrik Klaasse en Elizabeth Smit. Uit dit huwelijk: zeven dochters en twee zoons.
 5. Pieter, volgt IVd.
 6. Jan van Dalen, geb. Oudeschild 9 dec. 1822, overl. ald. 1 jan. 1823.
 7. Trijntje van Dalen, geb. Texel 25 nov. 1823, overl. Den Helder 29 nov. 1855. Tr. Den Helder 22 juni 1848 Johan Willem Muller, geb. Amsterdam 3 mei 1822, zeeman / loods / sjouwer / sloeperman, overl. Den Helder 23 maart 1906, zn. van Dirk (ook: Diederich) Muller en Rosina Margaretha Volcklandt. Uit dit huwelijk: één zoon en één doodgeboren kind. [Johan hertr. Den Helder 28 aug. 1856 Marritje Kikkert.]
 8. Jannetje van Daalen, geb. Den Helder 30 aug. 1834, overl. Den Helder 13 maart 1917. Tr. Den Helder 1 sept. 1859 Maarten Hendriksz. Boon, geb. Edam 27 jan. 1830, schilder, overl. Bloemendaal 27 maart 1903, zn. van Hendrik Boon en Itske Jans Rab. Uit dit huwelijk: twee dochters en vier zoons.
   

IVa. Antonij van Dalen (1813-1870)

Ook: Antonie en van Daalen. Geb. Den Helder 16 okt. 1813, zeilmaker, overl. Soerabaja (Nederlands-Indië) 16 april 1870. Zoon van Marcus van Dalen (zie IIIa.) en Elisabeth Bakker.
Tr. 1e Den Helder 14 maart 1839 Marretje Klok, geb. Texel 27 sept. 1813, overl. Den Helder 24 mei 1847, dr. van Cornelis Arisz. Klok en Martje Dirks Daalder. Uit dit huwelijk:

 1. Marcus van Dalen, geb. Den Helder 23 sept. 1839, overl. ald. 2 okt. 1839.
 2. Cornelia van Daalen, geb. Den Helder 18 nov. 1840. Verhuisde met haar vader en haar stiefmoeder naar Nederlands-Indië. Verdere informatie volgt spoedig.
 3. Elisabeth van Daalen, geb. Den Helder 3 jan. 1843, overl. Probolinggo (Nederlands-Indië) 17 nov. 1911. Tr. 1e Soerabaja (Nederlands-Indië) 9 aug. 1862 Jan Douwes Reitema, overl. Soerabaja (Nederlands-Indië) 16 aug. 1862. Tr. 2e Soerabaja 27 maart 1868  Jacobus Lambertus de Vree, geb. Amsterdam 30 juli 1825, smid, overl. Probolinggo (Nederlands-Indië) 12 juli 1876, zoon van Lambertus de Vree en Maria Beesem. Uit dit huwelijk: minstens 1 dochter. [Jacobus Lambertus trouwde eerder 4 nov. 1846 Catharina Budding]
 4. Dirkje van Daalen, geb. Den Helder 14 okt. 1844, overl. Probolinggo (Nederlands-Indië) 30 okt. 1907. Tr. Soerabaja (Nederlands-Indië) 10 mrt 1866 Matthijs Hendrik Schlupman, geb. Amsterdam 23 mrt 1841, overl. Probolinggo (Nederlands-Indië) 24 juni 1889. Uit dit huwelijk: minstens 2 zoons en 3 dochters.
 5. Martinus van Daalen, geb. Den Helder 25 dec. 1846, overl. ald. 28 jan. 1848.


Tr. 2e Den Helder 4 okt. 1849 Antje Kooger Offee, geb. Den Helder 27 aug. 1823, overl. Amsterdam 1 juni 1901, dr. van Pieter Offee (ook: Uffe) en Aaltje Kooger, gescheiden echtgenote van Pieter Buis en wed. van Jacob van Willigen (ook: van Willegen of van Wilgen). Uit het huwelijk met Antonij:

 1. Pieter, volgt Va.
 2. Johanna Cornelia van Dalen, geb. Den Helder 29 sept. 1851, overl. Amsterdam 3 jan. 1924. Tr. Den Helder 5 nov. 1874 Pieter Bakker, geb. Nieuwe Niedorp 16 april 1847, zeeman / beambte / bediende, overl.  Arnhem 1 sept. 1888, zn. van Cornelis Bakker en Maartje van Twuijver. Uit dit huwelijk: vijf zoons en één dochter.
   

IVb. Dirk van Dalen (1822-1865)

Geb. Den Helder 21 jan. 1822, kleermaker(sknecht), overl. Wieringerwaard 31 mei 1865. Zoon van Marcus van Dalen (zie IIIa.) en Elisabeth Bakker.
Tr. Wieringerwaard 23 jan. 1853 Aaltje Zeeuw, geb. Zijpe 22 maart 1826, naaister, overl. Wieringerwaard 25 maart 1862, dr. van Jan Zeeuw en Aaltje Nomes. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Johanna van Dalen, geb. Wieringerwaard 4 aug. 1853, overl. ald. 9 april 1861.
 2. Aaltje van Dalen, geb. Wieringerwaard 22 sept. 1854, overl. Zijpe 10 mei 1929. Tr. Anna Paulowna 9 jan. 1879 Cornelis Koning, geb. Barsingerhorn 15 dec. 1854, arbeider, overl. Zijpe 12 aug. 1928, zn. van Jan Koning en Maartje Kooij. Uit dit huwelijk: twee zoons en één dochter.
 3. Johanna van Dalen, geb. Wieringerwaard 7 dec. 1856, overl. ald. 14 mei 1857.
 4. Johanna van Dalen, geb. Wieringerwaard 4 april 1858, overl. Warmenhuizen 6 juni 1918. Tr. Zijpe 26 mei 1888 Pieter Knijnsberg, geb. Zijpe 6 juli 1864, metselaar, overl. Schoorl 1 mei 1949, zn. van Hendrik Knijnsberg en Antje Henriëtte Lipp. Uit dit huwelijk: 2 zoons. [Pieter hertr. Schoorl (?) 12 okt. 1933 Johanna Polman.]
   

IVc. Antonie van Daalen (1811-1840)

Geb. Texel 1 okt. 1811, zeesjouwer / sjouwerman, overl. Den Helder 6 mei 1840. Zoon van Jan van Dalen (zie IIIb.) en Jannetje Jans Former.
Tr. Den Helder 5 sept. 1833 Jansje van Vliet, ged. Alkmaar 27 sept. 1806, overl. Den Helder 22 maart 1852, dr. van Pieter (ook: Petrus of Petris) van Vliet en Elisabeth Nommer. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt Vb.
 2. Pieter, volgt Vc.
   

IVd. Pieter van Dalen (1820-1887)

Geb. Texel 24 okt. 1820, scheepstimmerman, overl. Den Helder 6 april 1887. Zoon van Jan van Dalen (zie IIIb.) en Jannetje Jans Former.
Tr. Den Helder 21 sept. 1843 Trijntje Dekker, geb. Texel 18 nov. 1819, overl. Amsterdam 7 jan. 1900, dr. van Pieter Willemsz. Dekker en Aagje Meierts Koopman. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Dalen, geb. Den Helder 17 okt. 1843, scheepstimmerman, overl. Den Helder 21 aug. 1904.
 2. Aagje van Dalen, geb. Den Helder 4 sept. 1845, overl. Amsterdam 4 okt. 1927. Tr. Den Helder 24 dec. 1868 Willem Jacobus Adriaansen, geb. Middelburg 26 okt. 1840, (scheeps)timmerman, overl. Amsterdam 1 aug. 1913, zn. van Jacobus Cornelis Adriaansen en Sophia Adriana Boxman. Uit dit huwelijk: drie dochters en één zoon.
 3. Jansje van Dalen, geb. Den Helder 19 nov. 1847, overl. Amsterdam 13 nov. 1939. Tr. Den Helder 30 jan. 1879 Christiaan Jurgen Claasen, geb. Amsterdam 19 nov. 1831, zeeman / zeilenmaker, wedr. van Trijntje de Wijn [drie zoons en één dochter], overl. Amsterdam 2 nov. 1889, zn. van Peter Jens Claasen en Margaretha Jurgensen. Uit dit huwelijk: drie zoons.
 4. Pieter van Dalen, geb. Den Helder 30 nov. 1854, overl. ald. 23 dec. 1854.
 5. Petronella van Dalen, geb. Den Helder 27 april 1860, overl. Amsterdam 18 maart 1949. Tr. Den Helder 9 juni 1887 Joseph Liefheid, geb. Groningen 21 okt. 1857, stoker bij de marine / smid, overl. Haarlem 9 maart 1930, zn. van Gerrit Liefheid en Kornelia Lieben. Uit dit huwelijk: vier zoons en drie dochters.
   

Va. Pieter van Dalen (1850-1904)

Geb. Den Helder 26 jan. 1850, werkman / sjouwerman / zetterman, overl. Amsterdam 27 juli 1904. Zoon van Antonij van Dalen (zie IVa.) en Antje Kooger Offee.
Tr. Amsterdam 29 sept. 1880 Anna Geertruida Kemper, geb. Amsterdam 5 juli 1859, overl. Amsterdam 19 feb. 1919, dr. van Hendrik Fredrik Kemper en Carolina Adelheit Altmuller. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Fredrik, volgt VIa.
 2. Johanna van Dalen, geb. Amsterdam 28 aug. 1881, strijkster, naaister, winkeljuffrouw en huishoudster, overl. ‘s-Gravenhage 15 apr. 1922. Zij werkte zowel in Amsterdam als in Rotterdam gedurende vele jaren voor de spekslager / winkelier in vleeswaren Hendrik Arie Houwaard (geb. Rotterdam 19-12-1881, tr. Rotterdam 13-9-1922 met Maria Francisca Clementina Colliers geb. Boom (België) 6-10-1896) en noemde zich “zijn vrouw”.
 3. Antje van Dalen, geb. Amsterdam 24 april 1892, dienstbode, overl. Amsterdam 5 febr. 1992. Tr. 1e Amsterdam 27 juni 1917 (echtscheiding ingeschreven aldaar 5 nov. 1920) Jacob Riethorst, geb. Amsterdam 26 maart 1894, koetsier, overl. Amsterdam 8 febr. 1963, zn. van Jacob Riethorst en Johanna Hendrina Elisabeth Eiers. Uit dit huwelijk: één zoon. [Jacob was daarvóór met Magdalena Rica Ruehling getrouwd en hertrouwde nog in 1920 met Cornelia Johanna de Wit.]. Tr. 2e Amsterdam 25 juli 1928 Willem Krook, geb. Haarlemmermeer 18 april 1894, overl. Katwijk 10 nov. 1965, zn. van Aris Krook en Elisabeth Huizinga. Uit dit huwelijk: één zoon. Bovendien erkende Willem een al in 1916 geboren dochter van Antje.
 4. Pieter van Dalen, geb. Amsterdam 30 aug. 1894, grondwerker, in 1937 in Norg (in armentehuis?), overl. ???.
 5. Johannes van Dalen, geb. Amsterdam 16 april 1897, banketbakker in Leiden tot minstens 1923, overl. ???.
 6. Karel van Dalen, geb. Amsterdam 12 okt. 1899, overl. ald. 21 dec. 1899.
 7. Marietje van Dalen, geb. Amsterdam 22 jan. 1901, overl. ald. 17 okt. 1901.
 8. Jan, volgt VIb.
   

Vb. Jan van Dalen (1834-1918)

Geb. Den Helder 14 mei 1834, timmerman / scheepstimmerman bij de marine in Willemsoord, overl. Den Helder 20 febr. 1918. Zoon van Antonie van Daalen (zie IVc.) en Jansje van Vliet.
Tr. Vlieland 20 juni 1861 Neeltje Kikkert, geb. Vlieland 8 okt. 1834, overl. Den Helder 15 maart 1918, dr. van Willem Pietersz. Kikkert en Cornelia Blom. Uit dit huwelijk:

 1. Jansje van Dalen, geb. Den Helder 20 maart 1863, overl. ’s-Gravenhage 12 okt. 1870.
 2. Willem, volgt VIc.
 3. Levenloze zoon, geb. Den Helder 17 sept. 1867.
 4. Jan, volgt VId.
 5. Antonie, volgt VIe.
 6. Cornelis, volgt VIf.
 7. Pieter, volgt VIg.
   

Vc. Pieter van Dalen (1837-1897)

Geb. Den Helder 31 jan. 1837, zeeman / stuwadoor / scheepstuiger / scheepsaannemer, overl. Amsterdam 13 juni 1897. Zoon van Antonie van Daalen (zie IVc.) en Jansje van Vliet.
Tr. Den Helder 9 april 1863 Immetje Boon, geb. Amsterdam 27 juli 1832, overl. ald. 30 maart 1894, dr. van Hendrik Boon en Itske Jans Rab. Uit dit huwelijk:

1. Antonie Pieter, volgt VIh.

2. Hiske van Dalen, geb. Den Helder 7 dec. 1867, overl. Amsterdam 1 jan. 1916. Tr. Amsterdam 31 maart 1892 Hendrik van Munster, geb. Amsterdam 19 april 1865, bankhouder bij de Stadsbank van Lening / gemeenteambtenaar, overl. Zuilen 28 sept. 1935, zn. van Hendrik Thomas van Munster en Elizabet Bostdorp. Uit dit huwelijk: drie dochters.

3. Hendrik, volgt VIi.

4. Jansje van Dalen, geb. Den Helder 13 okt. 1871, hoedenmodiste / huishoudster, overl. Bussum 11 juni 1947. Tr. Amsterdam 26 aug. 1915 Cornelis Pieter Jacobus de Bruijn, geb. Amsterdam 1871, kantoorbediende, overl. Bussum 8 juni 1967, zn. van Jan de Bruijn en Neeltje Jellesse, wdr. van Cornelia van Haalen.

5. Antje van Dalen, geb. Den Helder 19 juni 1874, hoedenmodiste, overl. Hilversum 26 juni 1969. Tr. Amsterdam 27 aug. 1903 Albert Rompelman, geb. Nijmegen 12 maart 1868, kantoorbediende, overl. Hilversum 21 febr. 1921, zn. van Johannes Cornelis Rompelman en Cornelia Johanna Knijff. Uit dit huwelijk: één dochter.

6. Jan Pieter, volgt VIj.

7. Sjouke van Dalen, geb. Den Helder 13 april 1878, modiste, overl. Hilversum 29 juni 1955. Tr. Amsterdam 20 (kerkelijk: 21) maart 1902 Adrianus Rullmann, geb. Amsterdam 6 juni 1878, boek- en kunsthandelaar / vergulder, overl. Ermelo 12 aug. 1927, zn. van Paulus Jeremias Rullmann en Johanna Alida Timmer. Uit dit huwelijk: twee zoons.
 

VIa. Hendrik Fredrik van Dalen (1880-1971)

Geb. Amsterdam 22 maart 1880, koopman / varensgezel / werkman / autowacht, overl. Amsterdam 26 sept. 1971. Zn. van Anna Geertruida Kemper, bij haar huwelijk erkend door Pieter van Dalen (zie Va.).
Tr. Amsterdam 28 sept. 1921 (echtscheiding ingeschreven aldaar 9 juli 1928) Alida Martina Jacoba van Wessem, geb. Amsterdam 2 juni 1885, werkster / schoonmaakster, overl. Amsterdam 17 maart 1945, dr. van Jacobus van Wessem en Jacoba Morre.

Uit dit huwelijk:

VIb. Jan van Dalen (1902-?)

Geb. Amsterdam 1 sept. 1902, colporteur, overl. ???. Zn. van Pieter van Dalen (zie Va.) en Anna Geertruida Kemper.
Tr. Vriezenveen 21 mei 1931 (echtscheiding ingeschreven aldaar 25 jan. 1958) Elisabeth Anna Kruijs, geb. ’s-Gravenhage 14 jan. 1903, overl. Hengelo 5.6.1963, dr. van Pieter Kruijs en Aaltjen Companjen.

Uit dit huwelijk:

VIc. Willem van Dalen (1865-1935)

Geb. Den Helder 24 april 1865, timmerman / scheepmaker, overl. Den Helder 9 juni 1935. Zoon van Jan van Dalen (zie Vb.) en Neeltje Kikkert.
Tr. Den Helder 5 sept. 1901 Guurtje Agatha Catharina Jongkees, geb. Den Helder 10 okt. 1865, overl. ald. 18 nov. 1933, dr. van Abraham Jongkees en Cornelia Jacoba Koopman. Uit dit huwelijk:

VId. Jan van Dalen (1869-1931)

Geb. Den Helder 30 nov. 1869, timmerman / scheepsbeschieter op de Rijkswerf, overl. Den Helder 9 mei 1931. Zoon van Jan van Dalen (zie Vb.) en Neeltje Kikkert.
Tr. Den Helder 16 aug. 1894 Mintje Kikkert, geb. Vlieland 13 febr. 1871, overl. Den Helder 24 nov. 1960, dr. van Jan Kikkert en Martje Molenaar). Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Dalen, geb. Den Helder 6 mei 1895, overl. ald. 30 juli 1907.
 2. Martje van Dalen, geb. Den Helder 28 april 1896, overl. Amersfoort 23 juni 1983. Tr. Den Helder 7 nov. 1919 Pieter Johannes Gijsbertus Lammens, geb. Delft 2 jan. 1891, wiskundeleraar, overl. Amersfoort 24 sept. 1968, zn. van Gerrit Nicolaas Lammens en Jacoba Alida Richter. Uit dit huwelijk: twee zoons, één dochter en één doodgeboren kind.
 3. Willem van Dalen, geb. Den Helder 27 febr. 1899, overl. ald. 17 juni 1899.
 4. Neeltje van Dalen, geb. Den Helder 17 dec. 1900, klerke bij de rijksbelastingen, overl. ???. Tr. Den Helder 12 febr. 1926 Gerrit de Glopper, geb. Den Helder 14 dec. 1901, klerk bij de rijksbelastingen, overl. Leersum 18 okt. 1967, zn. van Jacobus de Glopper en Antje Stark. Uit dit huwelijk: één dochter en één levenloos kind.
 5. Grietje Cornelia van Dalen, geb. Den Helder 4 juni 1909, leerling verpleegster, overl. ???. Tr. Den Helder 26 jan. 1940 Albertus van de Lagemaat, geb. Woudenberg 21 maart 1897, korperaal bij de mariniers, overl. Den Helder 5 dec. 1953, zn. van Willem van de Lagemaat en Evertje Rennes.
   

VIe. Antonie van Dalen (1873-1958)

Geb. Den Helder 18 maart 1873, kantoorbediende / klerk bij de rijksbelastingen, overl. Den Helder 3 juni 1958. Zoon van Jan van Dalen (zie Vb.) en Neeltje Kikkert.
Tr. Amsterdam 20 aug. 1896 Anna Catharina Giebel, geb. Amsterdam 24 april 1872, overl. Den Helder 20 sept. 1939, dr. van de Duitse immigrant Johann Adam Giebel uit Fulda, varkensslachter van beroep, en Eva Alida Heijink.

Uit dit huwelijk:

1. Eva Alida van Dalen, geb. Amsterdam 25 mei 1897, overl. Katwijk aan Zee 4 sept. 1969, begr. ’s-Gravenhage 9 sept. 1969.

2. Neeltje van Dalen, geb. Amsterdam 14 juli 1898, overl. Baarn 2 sept. 1978, gecrem. Utrecht 7 sept. 1978. Tr. Nieuwkoop 26 april 1927 Antonie Cornelis Zwaan, geb. 26 juni 1899, overl. ’s-Gravenhage 5 juli 1959, zn. van Antonie Zwaan en Cornelia Adriaanse. Uit dit huwelijk: één dochter en twee zoons.

3. Johanna Adamina van Dalen, geb. Amsterdam 19 maart 1900, overl. Emmen 11 juni 1983.

4. Jan, volgt VIIa.

5. Antonie, volgt VIIb.
 

VIf. Cornelis van Dalen (1876-1965)

Geb. Den Helder 12 maart 1876, klerk en boekhouder bij ’s rijksbelastingen, overl. Den Helder 11 dec. 1965. Zoon van Jan van Dalen (zie Vb.) en Neeltje Kikkert.
Tr. 1e Den Helder 25 mei 1899 Christina Collet, geb. Den Helder 22 juni 1870, overl. ald. 13 febr. 1914, dr. van Jilles Collet en Geertrui Adriana Labrand. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Tr. 2e Den Helder 23 aug. 1916 Elizabeth Maria Koster, geb. Papendrecht 15 dec. 1886, verpleegster, overl. Den Helder 24 mei 1971, dr. van Leendert Koster en Neeltje Overweel. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelis, volgt VIIc.
 2. Leendert van Dalen, geb. Hardenberg 21 mei 1919, overl. ald. 15 dec. 1922.
 3. Neeltje Elizabeth Maria van Dalen, geb. Hardenberg 2 dec. 1922, overl. Den Helder 4 sept. 1997, begr. Huisduinen 9 sept. 1997.
   

VIg. Pieter van Dalen (1877-1967)

Geb. Den Helder 24 okt. 1877, kantoorbediende / klerk / controleur bij ’s rijksbelastingen / gemeenteontvanger; Ridder in de orde van Oranje Nassau, overl. Den Helder 16 febr. 1967. Zoon van Jan van Dalen (zie Vb.) en Neeltje Kikkert.
Tr. Den Helder 20 mei 1904 Dieuwertje Berg, geb. Den Helder 4 mei 1878, overl. ald. 1 nov. 1955, dr. van Jacob Berg en Jeannette Marie van den Berg. Uit dit huwelijk:

VIh. Antonie Pieter van Dalen (1865-1938)

Geb. Den Helder 19 mei 1865, houtkoper, overl. Apeldoorn 29 jan. 1938. Zoon van Pieter van Dalen (zie Vc.) en Immetje Boon.
Tr. Bussum 7 febr. 1901 Maatje de Heer, geb. Vlissingen 6 jan. 1862, overl. Apeldoorn 28 dec. 1944, dr. van Huijbrecht de Heer en Johanna Francina Hoelandt. Uit dit huwelijk:

VIi. Hendrik van Dalen (1869-1955)

Geb. Den Helder 27 juni 1869, timmerman, overl. Seattle (USA) 5 april 1955. Zoon van Pieter van Dalen (zie Vc.) en Immetje Boon.
Tr. Amsterdam 16 juli 1896 Jacoba Maria Zeilstra, geb. Amsterdam 16 aug. 1870, overl. Seattle (USA) 1962, dr. van Pieter (Pier) Zeilstra en Neeltje Kok. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, volgt VIId.
 2. Neeltje (ook: Nellie) van Dalen, geb. Amsterdam 7 april 1898, overl. Seattle (USA) 27 okt. 1982. Tr. Seattle (USA) 25 april 1918 Jerry Ramerman, geb. Cleveland (USA) 13 juli 1888, overl. Seattle (USA) 13 nov. 1980.
 3. Immetje (ook: Emma) van Dalen, geb. Amsterdam 5 aug. 1899, overl. Seattle (USA) 29 nov. 1980. Tr. Seattle (USA) 29 juni 1921 Jones George.
 4. Pier van Dalen, geb. Amsterdam 9 dec. 1900, overl. ald. 26 juni 1902.
 5. Antonie Pieter van Dalen, geb. Amsterdam 1 april 1902, overl. ald. 21 dec. 1902.
 6. Anna Jacoba van Dalen, geb. Amsterdam 6 okt. 1903, overl. Seattle (USA) 29 nov. 1980. Tr. Seattle (USA) 3 mei 1927 Gene Edward Snyder, geb. Rockford, Illinois (USA) 6 febr. 1906, overl. Seattle (USA) 11 dec. 1980.
   

VIj. Jan Pieter van Dalen (1876-1949)

Geb. Den Helder 28 aug. 1876, beambte aan een stadsbank van lening, overl. Haarlem 9 mei 1949. Zoon van Pieter van Dalen (zie Vc.) en Immetje Boon.
Tr. Amsterdam 9 maart 1911 Hiske Boon, geb. Den Helder 13 mei 1878, overl. Haarlem 10 mei 1954, begr. Santpoort 1954, dr. van Cornelis Boon en Maartje Pauw. Uit dit huwelijk:

VIIa. Jan van Dalen (1902-1934)

Geb. Amsterdam 9 maart 1902, werktuigbouwkundige, overl. Berchem (België) 31 okt. 1934 na een verkeersongeluk. Zoon van Antonie van Dalen (zie VIe.) en Anna Catharina Giebel.
Tr. Nieuwkoop 24 okt. 1929 Geertje Mur, geb. Aalsmeer 10 maart 1901, postbeambte, overl. Nieuwkoop 19 aug. 1988, dr. van Matthijs Mur en Geertje van de Bruinhorst. Uit dit huwelijk:

VIIb. Antonie van Dalen (1909-1993)

Roepnaam: Ton. Geb. Amsterdam 12 mei 1909, overl. Amersfoort 17 juni 1993. Zoon van Antonie van Dalen (zie VIe.) en Anna Catharina Giebel.
Tr. Amsterdam 19 april 1934 Johanna Paulina van Franeker, geb. Den Helder 23 sept. 1910, overl. Soest 27 nov. 1992, dr. van Pieter Roelof van Franeker en Neeltje Koster. Uit dit huwelijk:

VIIc. Jan Cornelis van Dalen (1917-1968)

Geb. Den Helder 28 juli 1917, overl. Haarlem 19 dec. 1968. Zoon van Cornelis van Dalen (zie VIf.) en Elizabeth Maria Koster.
Tr. Maribor (Joegoslavië) 15 jan. 1947 Marija Stumpf, geb. Maribor (Joegoslavië) 30 nov. 1915, overl. Haarlem 31 mei 1999. Uit dit huwelijk:

VIId. Pieter van Dalen (1897-1975)

Geb. Amsterdam 6 mei 1897, kunstschilder (“artist”), overl. Marin, California (USA) 12 juni 1975, zn. van Hendrik van Dalen (zie VIi.) en Jacoba Maria Zeilstra.
Tr. Seattle (USA) 27 dec. 1935 Lillian Schmidt, geb. Portland, Oregon (USA) 27 aug. 1906, overl. Mill Valey, California (USA) 6 juni 2004. Uit dit huwelijk:

Table of Dutch genealogical abbreviations and other terms
Tabelle niederländischer genealogischer Abkürzungen und sonstiger Begriffe

abbreviation

Nederlands

English

Deutsch

zn.

zoon

son

Sohn

dr.

dochter

daughter

Tochter

geb.

geboren

born

geboren

ged.

gedoopt

baptized

getauft

 

levenloos kind

stillborn child

totgeborenes Kind

overl.

overleden

died

gestorben

begr.

begraven

buried

beerdigt

gecrem.

gecremeerd

cremated

eingeäschert

tr.

trouwde

married

heiratete

hertr.

hertrouwde

remarried

heiratete erneut

huw.

huwelijk

marriage

Ehe

geh.

gehuwd

married

verheiratet

 

kerkelijk

church wedding

kirchlich

gesch.

gescheiden

divorced

geschieden

echtsch.

echtscheiding

divorce

Scheidung

ingeschr.

ingeschreven

registered

eingetragen

echtg.

echtgenoot / echtgenote

husband / wife

Ehemann / Ehefrau

wedr. / wed.

weduwnaar / weduwe

widower / widow

Witwer / Witwe

ald.

aldaar

in the same place

dort

 

volgt

follows, see below

folgt, siehe unten

 

uit

from

aus

 

geen

no

keine

 

van

of

von

 

na

after (time)

nach (zeitlich)

 

dit

this

dies(e)(s/r/n)

 

ook

also

auch

 

zie

see

siehe

 

tussen

between

zwischen

 

waarschijnlijk

probably

wahrscheinlich

N.B. I have omitted from this table the names of professions, which are indicated between the dates of birth and death.
N.B. In dieser Tabelle habe ich nicht die Berufe aufgenommen, die zwischen Geburtsdatum und Todesdatum angegeben werden.

Planeten2
WebsiteLogo

Benno van Dalen

Islamic Astronomy

Family History

Ansichtkaart Lippstadt scaled
Marcus van Dalen (1709-1755) handtekening scaled
Marcus van Daalen (1709-1755)

Zaandam Overtoom scaled
Antonie van Dalen (1751-1815) handtekening scaled
Anthonij van Dalen (1751-1815)

Zaandam-Evangelische kerk scaled
Jan van Dalen (1791-1838) Handtekening scaled
 Jan van Daalen (1791-1838)

Texel=werf kleur scaled
Antonie van Dalen (1811-1840) handtekening scaled
Antonie van Dalen
(1811-1840)

Jan van Dalen (1834-1918) Foto scaled
Jan van Dalen (1834-1918) Handtekening scaled
Jan van Dalen (1834-1918)

Pieter van Dalen (1837-1897) Foto scaled
Pieter van Dalen (1837-1897) Handtekening scaled
 Pieter van Dalen (1837-1897)

Antonie van Dalen (1873-1958) foto scaled
Antonie van Dalen (1873-1958) handtekening scaled1
Antonie van Dalen
(1873-1958)

Jan van Dalen (1902-1934) foto scaled
Jan van Dalen (1902-1934) handtekening2 scaled

Jan van Dalen (1902-1934)